bePROUD - Nejprestižnější tuzemské ocenění v LGBT komunitě

bePROUD - Nejprestižnější tuzemské ocenění v LGBT komunitě

Nejprestižnější tuzemské ocenění v LGBT komunitě

logo

Cena bePROUD za počin roku

Ocenění určené pro událost, která v uplynulém roce přispěla ke zlepšení povědomí o LGBT+ lidech, pomohla dobrému jménu komunit, nebo zlepšila život LGBT+ lidem, a to bez ohledu na to, jestli je takový počin dílem jedince, skupiny nebo celé organizace. Může se jednat o veřejné vystoupení, coming-out, umělecké, literární nebo filmové dílo, happening, festival nebo třeba seminář, projekt nebo jednorázovou akci - cokoliv nového, co nějakým pozitivním způsobem ovlivnilo zkvalitnění života LGBT+ osob, příp. komunit. Jelikož jde o přínos pro LGBT+ lidi, bude kandidující na vítězný počin nominovat sama veřejnost. Výkonná rada PROUDu pak z návrhů vybere pětici do užší nominace, a z ní následně i vítězný počin.* 

Mediální cena bePROUD

Mediální ocenění pro osobu/osoby či organizaci, která v uplynulém roce pozitivně vyobrazila či ztvárnila život LGBT+ osob. Může se jednat o postavu v televizním seriálu, divadelní hře, celovečerním filmu nebo třeba dokumentu. Nominovaní jsou také autoři a autorky článků nebo rozhovorů a reportáží, aktivně se zajímají o toto téma a podporují práva LGBT osob. Vítěze této ceny vyberou členové a členky výkonné rady PROUDu.

Cena bePROUD za celoživotní přínos

Tuto cenu získávají ti, kteří svými postoji a činy dlouhodobě pomáhali či stále pomáhají zlepšit povědomí o LGBT+ lidech, nebo usilují o zlepšení jejich práv v naší zemi i v zahraničí. Takové osoby byly kvůli svým názorům často diskriminovány, avšak i přesto ve své činnosti pokračovaly. Laureáta či laureátku ceny vybere kolegium složené z nositelů a nositelek ceny, dále pak zřizovatel dřívější Ceny portálu Colour Planet a zástupci a zástupkyně PROUDu a SPQP.

A jaké je složení kolegia pro letošní rok?
Nositelé a nositelky Cen ColourPlanet a bePROUD za celoživotní přínos LGBT+ komunitě:  Jiří Hromada, Ivo Procházka, Aleš Rumpel, Milda Šlehofer, František Bloudek, Pavel Kos, Dagmar Křížková, Olga Pechová, Džamila Stehlíková, Karel Mrnka, Libuše Jarcovjáková a Richard Sehnal.
Zřizovatel bývalé Ceny portálu Colour Planet: Janis Sidovský.
Tři zástupci/zástupkyně za SPQP a tři za PROUD

Cena bePROUD zaměstnavatel roku

Společnost, která si zaslouží titul Zaměstnavatel roku, je otevřená a tolerantní, nediskriminuje své zaměstnance a zaměstnankyně na základě jejich pohlaví, sexuální orientace či identity, a naopak jim vychází vstříc. Příkladem může být volno na péči o dítě partnera/partnerky v registrovaném partnerství, vstřícnost při změně pohlaví zaměstnance/zaměstnankyně, pohodový comig-out na pracovišti nebo další opatření vyjadřující přátelský postoj ze strany vedení firmy vůči zaměstnancům bez ohledu na jejich sexuální orientaci a identitu. Od ročníku 2017 ceny firmám uděluje Pride Business Forum ve spolupráci s bePROUD, a to ve třech kategoriích.

*Nominace v kategoriích Počin roku a Mediální cena jsou otevřeny do konce prvního týdne v dubnu příslušného roku.