Tuto cenu získávají ti, kteří svými postoji a činy dlouhodobě pomáhali či stále pomáhají zlepšit povědomí o LGBT+ lidech, nebo usilují o zlepšení jejich práv v naší zemi i v zahraničí. Takové osoby byly kvůli svým názorům často diskriminovány, avšak i přesto ve své činnosti pokračovaly.


Ocenění určené pro událost, která v uplynulém roce přispěla ke zlepšení povědomí o LGBT+ lidech, pomohla dobrému jménu komunit, nebo zlepšila život LGBT+ lidem, a to bez ohledu na to, jestli je takový počin dílem jedince, skupiny nebo celé organizace. Může se jednat o veřejné vystoupení, coming-out, umělecké, literární nebo filmové dílo, happening, festival nebo třeba seminář, projekt nebo jednorázovou akci - cokoliv nového, co nějakým pozitivním způsobem ovlivnilo zkvalitnění života LGBT+ osob, příp. komunit.


Mediální ocenění pro osobu/osoby či organizaci, která v uplynulém roce pozitivně vyobrazila či ztvárnila život LGBTI+ osob. Může se jednat o postavu v televizním seriálu, divadelní hře, celovečerním filmu nebo třeba dokumentu. Nominovaní mohou být také autoři a autorky článků nebo rozhovorů a reportáží aktivně se zajímající o téma a práva LGBTI+.

Free Joomla template by Ltheme